گواهی تأییدیه فنی نرم افزار بیم‌سنج

تصاویر ذیل گواهی تأییدیه فنی بیم‌سنج اولین نرم افزار اکچوئریال ایران می‌باشد. شایان ذکر است گواهی تأییدیه فنی به منزله‌ی کیفیت نرم افزار نمی‌باشد. چه بسا نرم افزارهایی که فاقد تأییدیه فنی بوده و از کیفیت و دقت لازم برخوردار باشند. کیفیت و صحت نرم افزار به دانش فنی، تجربه و صداقت تهیه کنندگان وابسته می‌باشد. دوستان عزیز حتماً در انتخاب نرم افزار جهت محاسبات خود دقت لازم را در نظر بگیرید.

بیم سنج BimsanjApprovalCertificate-1024x722 گواهی تأییدیه فنی نرم افزار بیم‌سنج    بیمسنجی، اکچوئری
گواهی تأییدیه فنی نرم افزار بیم‌سنج (اولین نرم افزار اکچوئریال ایران)

 

بیم سنج BimsanjDesigner-731x1024 گواهی تأییدیه فنی نرم افزار بیم‌سنج    بیمسنجی، اکچوئری
مالک و پدید آورنده بیم سنج (اولین نرم اکچوئریال ایران)

 

شماره شناسایی تأیید فنی نرم افزار بیم‌سنج : ۲۰۶۱۸۳ 
(شورای عالی انفورماتیک کشور)