گواهی تأییدیه فنی نرم افزار بیم‌سنج

تصاویر ذیل گواهی تأییدیه فنی بیم‌سنج اولین نرم افزار اکچوئریال ایران می‌باشد. دوستان عزیز حتماً در انتخاب نرم افزار جهت محاسبات خود دقت لازم را در نظر بگیرید.

بیم سنج BimsanjApprovalCertificate-1024x722 گواهی تأییدیه فنی نرم افزار بیم‌سنج
گواهی تأییدیه فنی نرم افزار بیم‌سنج (اولین نرم افزار اکچوئریال ایران)
بیم سنج BimsanjDesigner-731x1024 گواهی تأییدیه فنی نرم افزار بیم‌سنج
مالک و پدید آورنده بیم سنج (اولین نرم اکچوئریال ایران)

شماره شناسایی تأیید فنی نرم افزار بیم‌سنج : ۲۰۶۱۸۳ 
(شورای عالی انفورماتیک کشور)