#بیمسنج #بیم‌سنج #بیمسنجی #بیم‌سنجی #بیم_سنج #اکچوئری #آکچوئری #اکچوئریال #اولین_نرم_افزار_اکچوئریال_ایران #علی_نجار #صندوق_بازنشستگی #نرم_افزار #اکچوئر #actuary #actuarial #actuarial_science #pension #pension_fund #actuarial_software

آموزش و تعاریف

محاسبات اکوچوئری (محاسبات بیم‌سنجی) نیازمند مفاهیم فراوانی می‌باشد و تسلط به مفاهیم حوزه‌ی بیمسنجی برای هر فرد که با این محاسبات سروکار دارد ضروری می‌باشد در این قسمت به توضیح برخی از مفاهیم پرداخته می‌شود و امید است این بخش به مرور تکمیل شود. جهت هر گونه نظر با ما در تماس باشید.