بیم‌سنج چیست؟ بیم‌سنج کیست؟

در این نوشته قصد داریم به شرح مختصری از واژه‌ی بیم‌سنج بپردازیم. بیم‌سنج در حال حاضر دو کاربرد دارد:

نرم افزار بیم‌سنج

بیم‌سنج نرم افزاری است که توسط آقای علی نجار در حوزه‌ی دانش بیمسنجی (‌Actuarial Science) طراحی شده است.

فرد بیم‌سنج

بیم‌سنج به فردی اطلاق می‌شود که در حوزه‌ی دانش بیمسنجی فعالیت نموده و دارای دانش فنی در این حوزه می‌باشد. معادل انگلیسی آن واژه‌ی Actuary می‌باشد. در زبان فارسی به بیم‌سنج، اکچوئر، اکچوئری، آکچوئری و آکچوئر نیز می‌گویند.

برای آگاهی بیشتر باید با دانش بیم‌سنجی (علوم اکچوئریال) آشنا بوده و ازحوزه‌های فعالیت این دانش مطلع شوید. بنابراین پاسخ “بیم‌سنج چیست؟” نام یک نرم افزار می‌باشد و پاسخ “بیم‌سنج کیست؟” یک فرد می‌باشد.

محاسبات اکچوئری
بیم‌سنج نرم افزاری جهت ارزیابی‌های اکچوئریال