نرم افزار بیم‌سنج

نرم افزار بیم‌سنج اولین نرم افزار تخصصی اکچوئریال ثبت شده در ایران می‌باشد. و با توجه به نیار داحلی کشور طراحی شده است و قابلیت سفارشی شدن برای ارزیابی‌های صندوق‌های بازنشستگی ایران را دارد. جهت مشاهده گواهی تأیید فنی و گواهی ثبت نرم افزار به صفحات ذیل مراجعه نمایید:

جهت دریافت خدمات مشاوره‌ای در حوزه‌ی صندوق‌های بازنشستگی به صفحه تماس با ما مراجعه نمایید.

بیم‌سنج به شما قدرت پیش بینی و تصمیم گیری خواهد داد.