بررسی و تأثیر اصلاحات پارامتریک بر تعهدات اکچوئریال صندوق بازنشستگی

گزارش ارائه شده به بررسی اصلاحات پارامتریک در صندوق‌های بازنشستگی می‌پردازد. گزارش از منظر اکچوئریال به موضوع نگاه کرده است و در حالت‌های مختلف میزان تعهدات اکچوئریال را برآورد نموده و بایکدیگر مقایسه و تحلیل کرده است.

این گزارش می‌تواند هم جنبه‌ی آموزشی داشته باشد و هم به تصمیم گیران و مدیران در تدوین برنامه‌ها، پیشنهاد قوانین اصلاحی و … در حوزه‌ی صندوق‌های بازنشستگی کمک نماید.

این گزارش خالی از نقص نمی‌باشد از خوانندگان محترم تقاضا دارم که نظرات خود را برای ما ارسال نمایند (admin@bimsanj.com). جهت دانلود گزارش به لینک‌های ذیل مراجعه نمایید و در صورت هر گونه مشکل خواهشمند است ما را مطلع نمایید.

لینک‌های دانلود (تمامی لینک‌ها به یک فایل اشاره دارند): 

  1.  بررسی و تأثیر اصلاحات پارامتریک برتعهدات اکچوئریال صندوق بازنشستگی
  2. بررسی و تأثیر اصلاحات پارامتریک برتعهدات اکچوئریال صندوق بازنشستگی
  3. بررسی و تأثیر اصلاحات پارامتریک برتعهدات اکچوئریال صندوق بازنشستگی
  4. بررسی و تأثیر اصلاحات پارامتریک برتعهدات اکچوئریال صندوق بازنشستگی
  5. بررسی و تأثیر اصلاحات پارامتریک برتعهدات اکچوئریال صندوق بازنشستگی
  6. بررسی و تأثیر اصلاحات پارامتریک برتعهدات اکچوئریال صندوق بازنشستگی